Pravila o privatnosti

Ažurirano: 02.08.2018.

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove korišćenja (“Uslovi”, “Uslovi korišćenja”) pre korišćenja sajta www.dramilplast.com (“Usluga”) kojim upravlja Dramil Plast Beograd (“mi”, “mi”, ili “naš ”).

Vaš pristup i korišćenje Usluga je uslovljeno vašim prihvatanjem i poštovanjem ovih Uslova. Ovi Uslovi se primenjuju na sve posetioce, korisnike i druge koji pristupaju sajtu ili ga koriste.

Pristupanjem ili korišćenjem Servisa pristajete na obavezu primene ovih Uslova. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom uslova, ne možete pristupiti Usluzi.

Intelektualna svojina

Usluga i njen originalni sadržaj, karakteristike i funkcionalnost ostaju i ostaju isključivo vlasništvo Dramil Plast-a i njegovih davalaca licenci.

Linkovi na druge Veb lokacije

Naša usluga može sadržavati linkove na veb stranice trećih strana ili usluge koje nisu u vlasništvu ili pod kontrolom Dramil Plast-a.

Dramil Plast nema kontrolu i ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili praksu bilo koje veb lokacije ili usluge trećih strana. Nadalje potvrđujete i slažete se da Dramil Plast neće biti odgovoran niti odgovoran, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu ili gubitak prouzrokovan ili za koji se tvrdi da je uzrokovan ili u vezi s korištenjem ili oslanjanjem na bilo koji takav sadržaj, robu ili usluge dostupne na ili preko takvih veb stranica ili usluga.

Preporučujemo vam da pročitate odredbe i uslove i pravila o privatnosti bilo kojih veb lokacija ili usluga trećih strana koje posećujete.

Odricanje od odgovornosti

Vaše korištenje usluge je na vašu vlastitu odgovornost. Usluga se pruža na osnovu “KAKVO JE” i “KAO DOSTUPNO”. Usluga je pružena bez garancija bilo koje vrste, bilo eksplicitne ili implicitne, uključujući, ali ne ograničavajući se na, podrazumevane garancije na mogućnost prodaje, prikladnost za određenu svrhu, nekršenje ili pravac izvršenja.

Nadležno pravo

Ovi Uslovi se uređuju i tumače u skladu sa zakonima Srbije bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona.

Naš neuspeh da sprovedemo neko pravo ili odredbu ovih Uslova neće se smatrati odricanjem od tih prava. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nevažećom ili neprovedivom od strane suda, preostale odredbe ovih Uslova će ostati na snazi. Ovi Uslovi čine ceo sporazum između nas u vezi sa našom uslugom, i zamenjuju i zamenjuju sve prethodne sporazume koje možemo imati između nas u vezi Službe.

Promene

Zadržavamo pravo, po sopstvenom nahođenju, da izmenimo ili zamenimo ove uslove u bilo kom trenutku. Ako je revizija materijalna, pokušaćemo da obezbedimo obaveštenje najmanje 30 dana pre nego što bilo koji novi termin stupi na snagu. Ono što čini materijalnu promenu biće određeno po našem nahođenju.

Ako nastavite da pristupate ili koristite našu Uslugu nakon što te revizije postanu efektivne, slažete se da ćete se pridržavati revidiranih uslova. Ako se ne slažete sa novim uslovima, prestanite da koristite Uslugu.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ovih Uslova, kontaktirajte nas.